ວັດທະນະ ທຳ ວິສາຫະກິດ

ແນວຄິດວິສາຫະກິດ: ການສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າແມ່ນການສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ຕົວເຮົາເອງ.
ພຣະວິນຍານວິສາຫະກິດ: ເພື່ອເປັນຄູ່ຂອງທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງວິສາຫະກິດ: ຄຸນນະພາບທີ່ ເໝາະ ສົມແມ່ນ ໜ້າ ທີ່ຂອງສັງຄົມ, ຄຸນນະພາບດີແມ່ນການປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມ.
ບໍລິການວິສາຫະກິດ: ເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າ.